کرسی آزاد اندیشی با موضوع جنبش دانشجویی و مساله انتخابات برگزار می شود

به همت انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش کرسی آزاد اندیشی با موضوع جنبش دانشجویی و مساله انتخابات برگزار می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، کرسی آزاد اندیشی با موضوع جنبش دانشجویی و مساله انتخابات چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۲:۳۰ در محل تالار فارابی  دانشکده علوم اداری و اقتصاد برگزار خواهد شد .
در جریان این کرسی آزاد اندیشی که همراه باپرسش و پاسخ خواهد بود دکتر مصطفی معین وزیر علوم دولت اصلاحات سخنرانی خواهد کرد.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: مینا شهایی

photo 2017-05-04 10-41-37

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها