نشست مجمع عمومی سالیانه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد

نشست مجمع عمومی سالیانه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران برگزار می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی نشست نشست مجمع عمومی سالیانه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶  به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: مریم یعقوب پور

photo 2017-04-26 23-43-15

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها