مصاحبه با داور ششمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی مشهد

photo 2017-05-10 11-11-28

امیر نجفی داور ششمین جشنواره تئاتر کوتاه در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد ضمن اشاره به سابقه برگزاری جشنواره تئاتر کوتاه در دانشگاه گفت: : جشنواره تاتر کوتاه که ششمین دوره آن برگزارشد ۶ سال پیش توسط  احسان ابراهیمی و سعید صبوری با رویکرد آموزشی پایه گذاری شد و اکثر شرکت کنندگان آن بازیگران کلاس های بازیگری دانشگاه فردوسی و دانشگاه های دیگر هستند .دراین جشنواره کارهای  ۱۵ دقیقه ای اجرا می شود که شاید جشنواره ای به این شکل و به صورت دانشجویی وجود نداشته باشد.
وی با تاکید بر ماهیت آموزشی این جشنواره  درخصوص کیفیت اجرای جشنواره  عنوان کرد: این جشنواره در سه سال گذشته سطح ثابتی داشته  وآن را موفقیت بزرگی نمی دانم چون در فضای دانشجویی هر روز باید رویکردی جدیدی رخ دهد چه برسد به اینکه قرار باشد در طول یکسال سطح جشنواره یکسان بماند به همین دلیل امیدوارم با راهکارهای علمی نه با حرف و صحبت سطح جشنواره  در سال های آینده بالاتر برود.                                                              
داور ششمین جشنواره ی تئاتر کوتاه در پایان اظهار داشت: بهتراست دانشجویان بیشتراز متن های اورجینال استفاده کنند . تعداد متن های اورجینال  نوشته شده توسط خود دانشجویان در بین ۱۵کار در جشنواره ۸ متن بوده و انتظار می رود در سالهای آینده همه ۱۵ متن کار توسط خود دانشجویان باشد.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: حسینی نسب

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها