تریبون آزاد دانشجویی با موضوع "رای دادن یا رای ندادن "

به همت انجمن اسلامی دانشجویان نو اندیش دانشگاه فردوسی مشهد تریبون آزاد دانشجویی پیرامون انتخابات برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، تریبون آزاد دانشجویی با موضوع "رای دادن یا رای ندادن " روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه از ساعت 11:30  در محل دانشکده علوم اداری و اقتصاد برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد

photo 2017-05-14 15-56-31

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها