انتصابات جدید در حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

klsdsd

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد به نقل از روابط عمومی دانشگاه، در احکام جداگانه ای که از سوی دکتر کامران داوری معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد ناصربرفرازی به عنوان معاون مديريت فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه دانشگاه و محمود صنعتی به عنوان رئيس امور عمومي حوزه معاونت فرهنگي - اجتماعي و دانشجويي دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند.

در این احکام ذکر شده است: اميد است بر اساس رويكرد اعتدالي و برنامه محور معاونت  فرهنگي – اجتماعي و دانشجويي و نيز با هماهنگي كامل با مدير محترم فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه در انجام وظايف و مسئوليت هاي محوله موفق باشيد

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها