آيين دانش آموختگي دانشجويان دوره دكتري عمومي دامپزشكی برگزار شد

dfdf

آيين دانش آموختگي دانشجويان دوره دكتري عمومي دامپزشكی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، جشن دانش اموختگی دانشجویان دوره دکترای عمومی  دام پزشکی ورودی بهمن 89 و مهرماه 90  روز پنجشنبه 8 تير ماه 1396 در محل تالار فارابی دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار شد.

در اين مراسم كه با شركت اساتيد دانشكده دامپزشكي، دانشجويان و خانواده آن ها برگزار شد، ابتدا دكتر ملكي رئيس دانشكده دامپزشكي  به ايراد سخنراني پرداخت.
وی ضمن بيان اهميت دانش آموختگي و ضرورت استمرار آموختن پيوسته  بر اهميت مسلح بودن به دو ابزار دانش و نوآوري در بازار كار امروز تاکید کرد. در ادامه ي دكتر شريعتي رئیس نظام دامپزشكي استان خراسان رضوي نيز به ايراد سخنراني پيرامون وضعيت دامپزشكي و اشتغال پرداخت.

 دكتر مهري، مدير گروه علوم درمانگاهي، بهداشت وپيشگيري بيماري هاي دامي نیز  پس از ايراد سخنراني، سوگندنامه  دانشجويان را قرائت و دانشجويان آيين دانش آموختگي را به جا آوردند.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: زهرا جمشیدی

opopop

 iuiulkl

tytyu

 

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها