حضور کانون تئاتر دانشگاه فردوسی مشهد در سیزدهمین جشنواره نمایش خوانی مشهد

photo 2017-07-19 09-40-15

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ کانون تئاتر با اجرای شش برنامه نمایش خوانی حضوری فعال در سیزدهمین جشنواره نمایش خوانی مشهد خواهد داشت.

 سیزدهمین جشنواره نمایشنامه خوانی مشهد با ۳۲ خوانش نمایشنامه  از ۳۰ تیرماه تا ۳ مرداد ماه در مجموعه تئاترشهر مشهد برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره اسامی و زمان اجرای گروه های شرکت کننده از سوی کانون تئاتر دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر می باشد.


  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها