جشنواره ملی فناوری های آب در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود


به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، نخستین جشنواره ملی بهره‌وری و بازچرخانی آب به همت دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، نمایندگان استانداری، بنیاد ملی نخبگان استان و پارک علم و فناوری خراسان رضوی با تکیه‌بر متخصصین، محققین، مخترعین، نخبگان علمی و دست‌اندرکاران برجسته سراسر کشور در شهریورماه سال 1396 به مدت سه روز متوالی در دو بخش عمده علمی و فناوری برنامه ریزی شده است.

شایان‌ذکر می‌باشد این جشنواره در راستای تحقق اهداف زیر برگزار خواهد شد:
- گسترش روحیه نوآوری، شکوفایی، تتبع و فعالیتهای علمی و فناوری در حوزه بازچرخانی آب و فرسایش
- اثربخش نمودن فعالیتهای نوآورانه و ارتقاء سطح و افزایش تعامل بین مراکز دولتی، بخش خصوصی و مراکز آموزشی و پژوهشی
- شناسایی، معرفی و بسترسازی برای حمایت از نوآوران استان
- ایجاد بستر تجاری‌سازی طرحهای نوآورانه و فناوریهای نوین

 لذا بدینوسیله از استادان، پژوهشگران، متخصصان، مسئولان، صاحب‌نظران، مهندسان مخترعین و دانشجویان در حوزه آب دعوت میگردد تا با حضور در این اتفاق مهم، زمینه را برای برگزاری باشکوه، کارآمد و مداوم جشنواره ملی بهره‌وری و بازچرخانی آب فراهم نمایند.

وبسایت جشنواره:
www.wprtech.ir
کانال تلگرام جشنواره:@wprtech

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: مینا شهابی

photo 2017-07-23 18-31-41

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها