سلسله جلسات آشنایی با تاریخ معاصر ایران برگزار می شود

photo 2017-07-21 11-01-08

سلسله جلسات آشنایی با تاریخ معاصر ایران به همت انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، سلسله جلسات آشنایی با تاریخ معاصر ایران با نگاهی به کتاب"تاریخ ایران مدرن"،نوشته یرواند آبراهامیان روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30 به مدت سه هفته از 31 تیرماه الی 17 مرداد ماه در اتاق شوای تشکل ها در مسجد حضرت زهرا(س)برگزار می شود.
لازم به ذکر است شرکت در این جلسات ویژه اعضای انجمن اسلامی می باشد.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: مینا شهابی

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها