17 مرداد؛ روز خبرنگار گرامی باد

13

 

مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد؛ 17 مرداد ماه «روز خبرنگار » یاد روز باشکوه تلاشگران عرصه اندیشه و قلم را به  خبرنگاران و اصحاب رسانه  که بی شک سربازان خط مقدم حفظ و اشاعه آگاهی هستند، تبریک و تهنیت عرض می نماید.

تلاش و جهد تان در جهت برافروختن چراغ اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و روشنگری جامعه مستدام باد

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها