معرفی خبرنگاران فرهنگی برتر از دانشگاه های سراسر کشور

1502083923-photo-2017-08-07-08-29-03

در راستای حمایت بیشتر از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها ؛ اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در تاریخ هفدهم مردادماه «همزمان با سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار» خبرنگاران و فعالان برتر عرصه ی اطلاع رسانی در دانشگاه ها را معرفی خواهد کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در راستای حمایت بیشتر از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها؛ همچنین توجه ویژه به انعکاس اخبار فرهنگی، اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در تاریخ هفدهم مردادماه «همزمان با سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار» خبرنگاران و فعالان برتر عرصه ی اطلاع رسانی در دانشگاه ها را معرفی خواهد کرد.

اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توانسته است شبکه گسترده خبرنگاران فرهنگی را در دانشگاه ها جهت انعکاس فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند.

خبرنگاران فرهنگی برتر بر اساس ملاک های صورت گرفته انتخاب و از ایشان تقدیر به عمل می آید.

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها