نخستین جشنواره ملی فناوری های آب ، بهره وری و بازچرخانی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود

نخستین جشنواره ملی بهره‌وری و بازچرخانی آب به همت دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، نمایندگان استانداری، بنیاد ملی نخبگان استان و پارک علم و فناوری خراسان رضوی با تکیه‌بر متخصصین، محققین، مخترعین، نخبگان علمی و دست‌اندرکاران برجسته سراسر کشور در شهریورماه سال 1396 به مدت سه روز از تاریخ 21 الی 24 شهریور ماه 96 در دو بخش عمده علمی و فناوری برگزار می شود.

شایان‌ذکر می‌باشد این جشنواره در راستای تحقق اهداف زیر برگزار خواهد شد:

- گسترش روحیه نوآوری، شکوفایی، تتبع و فعالیتهای علمی و فناوری در حوزه بازچرخانی آب و فرسایش

- اثربخش نمودن فعالیتهای نوآورانه و ارتقاء سطح و افزایش تعامل بین مراکز دولتی، بخش خصوصی و مراکز آموزشی و پژوهشی

- شناسایی، معرفی و بسترسازی برای حمایت از نوآوران استان

- ایجاد بستر تجاری‌سازی طرحهای نوآورانه و فناوریهای نوین

 

وبسایت جشنواره:

www.wprtech.ir

56

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها