کارگاه آموزش پیشرفته نرم افزار spss برگزار می شود

کالج دانشگاه فردوسی باهمکاری دفتر آموزشهای عالی آزاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی "کارگاه آموزش پیشرفته نرم افزار spss"را برگزار می کند.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، "کارگاه آموزش پیشرفته نرم افزار spss در حوزه علوم انسانی"در روزهای دوم و نهم شهریورماه ساعت 8الی14 در محل سالن رایانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار می شود.
مدرس این کارگاه"دکتر حسن کارشکی" عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است.
هزینه ثبت نام برای دانشجویان دانشگاه فردوسی 100هزار تومان،سایر دانشجویان120هزارتومان و غیردانشگاهیان 150هزارتومان است.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: مینا شهابی

photo 2017-08-26 12-47-16

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها