پیام تبریک رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بمناسبت موفقیت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در دهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور

photo 2017-09-06 15-44-12

به دنبال حضور موفق دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در دهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور و کسب 15 عنوان برتر این جشنواره، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد پیام تبریکی به شرح زیر صادر نمود.

دانشجویان عزیز،  اصحاب قلم

حضور پر رنگ و پرافتخار شما در دهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور، برگ زرین ديگري بر افتخارات درخت تنومند دانشگاه فردوسی مشهد است. ورود به عرصه رقابت در حوزه ی قلم فرسايي در نشریات دانشجویی درکنار تحصیل، حاکی از عزم راسخ و روحیه  با صلابت شما عزیزان است. به ويژه اينكه در بين هزاران اثر ، آثار شما،  درخششی افتخار آفرین و و صاحب عنوان،  یافته است.

جای بسی خوشوقتي است که دانشجویان عزیز ما تک بعدی نبوده و نه تنها در عرصه ی علم و دانش که در صحنه های اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه نیز هنرمندانه دست به قلم می برند و خوش می درخشند.

خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد به داشتن چنین فرزندانی پویا، فعال ، هنرمند بر خود می بالد و بهترین شادباش ها را نثارتان می کند.

آثارتان مانا ، هنرتان پایا و قلمتان نویسا باد

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها