برگزاری مرحله کشوری سي و دومين جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجويي كشور

مرحله کشوری سي و دومين جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجويي كشور به ميزباني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، اين جشنواره ويژه دانشجويان در مقاطع مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه در 6 بخش و در 35 رشته مختلف در تاريخ 19 لغايت 22 شهريور ماه به ميزباني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان برگزار مي شود.

از دانشگاه فردوسي مشهد 10 نفر از دانشجویان در رشته های بخش شفاهی و 9 نفر در رشته های بخش کتبی با دیگر دانشجویان به رقابت می پردازند. این دانشجویان امروز یکشنبه به اين دوره از مسابقات اعزام مي شوند.

شایان ذکر است برگزاري جشنواره قرآن و عترت دانشجويان از جمله برنامه هاي ديرپايي است كه در حوزة ترويج آموزه هاي ديني و قرآني در دانشگاه ها به منظور فراهم آوردن زمينه اي جهت انس بيش از پيش دانشجويان با كلام انسان ساز الهي و مفاهيم تعالي بخش آن و همچنين نشر و بسط فضاي معنوي و عطرآگين قرآن و عترت در محيط دانشگاهي همواره مورد اهتمام متصديان و مسئولين فرهنگي دانشگاه ها بوده است.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: اکرم شاهد

quran96 - Copy

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها