نخستین کارگاه مدیران سیاسی فردا در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

photo 2017-09-10 23-04-34

اولین کارگاه مدرسه علوم سیاسی به همت انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان و انجمن علمي دانشجویی علوم سیاسی و مدیریت  دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان مدیران سیاسی فردا برگزار گردید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد به نقل از سایت روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسلامی عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در ابتدا در مورد اهداف تشکیل این کارگاه ها و چشم انداز های آن مباحثی را مطرح کرد و پدیدار سیاست در اصنافی همچون روشنفکران، مهندسان، پزشکان و اهالی معرفت سنتی را با شواهد علمی و وجوه کارآمد و ناکارآمد تحلیل کرد.

وی در ادامه این کارگاه به اهمیت و جایگاه متفاوت سیاست در دنیای امروز اشاره نمود و لزوم آموزش درست و تخصصی سیاست را با عنوان سیاست به مثابه تکنیک و علم یادآور شد. سپس در مورد علوم سیاسی وگرایش های گوناگون این رشته نیز صحبت کرده و انوع گرایش آن از قبیل روابط بین الملل، دیپلماسی، مطالعات منطقه ای، سیاست گذاری، اندیشه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و... مطرح کرد.

در قسمت دوم اولین کارگاه مدیران سیاسی فردا، کارگاه تخصصی دولت و حکومت برگزار گردید. در کارگاه تخصصی مسئلی از قبیل دولت و انواع آن، حکومت و انواع آن، تکنیک ها و مکانیسم های تعادل ساخت بوروکراتیک و دموکراتیک در نظام های سیاسی با مطالعه موردی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.

لازم به ذکر است در پایان این کارگاه آزمون تعیین سطح کارگاه برگزار شد تا به نفرات اول در هر کارگاه بورسیه تحصیلی زبان تعلق گیرد.

کارگاه دوم مدرسه علوم سیاسی  با عنوان کارگاه انتخابات در روز دوشنبه  20 شهریور ماه 96  از ساعت 9 تا 12 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی کلاس 304 با تدریس خانم محدثه جزایی برگزار خواهد گردید

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها