جلسه "نقد و بررسی اندیشه سیاسی دکتر شریعتی در مورد قیام امام حسین(ع)" برگزارمی شود

به همت انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش، سلسله جلسات "نقد و بررسی اندیشه سیاسی دکتر شریعتی در مورد قیام امام حسین(ع)" برگزارخواهدشد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی، سلسله جلسات گفتگو محور با موضوع "نقد و بررسی اندیشه سیاسی دکتر شریعتی در مورد قیام امام حسین (ع) " در روز دوشنبه 17 مهرماه ساعت 12 و در دفتر انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشکده مهندسی برگزار می شود.
این جلسه با حضور "دکتر اسلامی" و دکتر "میرجلیلی" همراه خواهد بود.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: فائزه صفایی

photo 2017-10-07 18-49-56

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها