همایش معارفه دانشجویان نوورود دانشکده مهندسی برگزارشد

photo 2017-10-09 13-24-00
به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، همایش توجیهی آموزشی دانشجویان نوورود دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی درساعت 12 روز دوشنبه 17 مهرماه 1396 درتالار خوارزمی این دانشکده برگزارشد.

دکترساده معاون آموزشی دانشکده مهندسی  ضمن عرض سلام و خیرمقدم به دانشجویان گفت: دانشگاه فردوسی مشهد  یکی ازقطب های دانشگاهی کشور, قطب برترشرق کشور است و درمجموعه دانشگاه ها در رتبه بندی های مختلف رتبه های بالایی را کسب کرده است. دانشگاه فردوسی مشهد در حال حاضر 25900 دانشجوی جاری دارد و از این تعداد 5850 دانشجو دردانشکده مهندسی تحصیل می کنند یعنی حدود  25درصد دانشجویان را شامل می شوند. دانشکده مهندسی بزرگ ترین دانشکده بین 13 دانشکده دانشگاه فردوسی است و دانشجویان آن یک چهارم دانشجویان دانشگاه راتشکیل می دهند ، که از این تعداد 3300 دانشجو در دوره ی کارشناسی و مابقی دردوره کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند .
وی در پایان از دانشجویان خواست تا با قوانین و مقررات دانشگاه آشنا شوند و آیین نامه های آموزشی را مطالعه کنند و در صورت لزوم از انجمن های علمی و مشاوران دانشگاهی کمک بگیرند. وی هم چنین اطلاعاتی را در رابطه با نحوه ی انتخاب واحد ، دروس انتخابی و تقویم آموزشی ارائه داد .

نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه فردوسی مشهد توضیحاتی را درباره فعالیت این نهاد و چگونگی برقراری ارتباط ارائه داد و  گفت : برای نوآوری وخلاقیت نیازمندفضاهای گفت وگومحورهستیم که بایداین فضا را در دانشگاه فراهم کنیم.

دکتر زارعی معاون مدیریت تربیت بدنی با تاکید براین که دانشکده مهندسی قطب علمی دانشگاه فردوسی است و گفت: دانشگاه فردوسی در دو بعد ورزش همگانی و ورزش قهرمانی فعالیت های زیادی رابه انجام رسانده است.  در المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر موفق به کسب مقام قهرمانی و دانشجویان دختر موفق به کسب مقام نائب قهرمانی شدند .
فرجامی رئیس مرکزاطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی ، دکترباقری نماینده مرکزمشاوره دانشگاه و نماینده مرکز بهداشت توضیحاتی را در رابطه فعالیت های حوزه ی خود و نحوه ی ارتباط با این بخش ها ارائه دادند.
لازم به ذکر است در پایان مراسم دانشجویان از نمایشگاه آشنایی با تشکل های دانشجویی و انجمن های علمی بازدید کردند .

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی : طالبیان شریف

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها