همایش عاشورا فراتر از ایدئولوژی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزارشد

همایش عاشورا فراتر از ایدئولوژی به همت انجمن علمی گروه تاریخ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزارشد.

به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، همایش عاشورا فراتر از ایدئولوژی  دوشنبه ۲۴ مهر ماه در محل تالارشریعتی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی و با حضور حجت الاسلام علی شفیعی،مدیرگروه فقه کاربردی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی،دکترهادی وکیلی ودکترعلی ناظمیان فرد،دانشیاران گروه تاریخ دانشگاه فردوسی برگزار شد .

در جریان این مراسم حجت الاسلام شفیعی باتاکیدبراین که هرواقعه ای ظرفیت قرائت های متعددی دارد اظهارکرد: واقعه عاشوراهم ازاین ظرفیت بی بهره نیست ویکی از ساحاتی که سبب قرائات مختلف است ساحت اهداف واقعه عاشوراست.


وی بااشاره به این که 3قرائت از واقعه عاشورا وجود دارد افزود: این قرائات شامل شیعی ایدئولوژیک,اسلامی ،فراشیعی وفرادینی است که تاکیدبرقرائت سنتی ای که سبب شکل گیری حرکت های شیعی شدامام حسین رابه نگاه شیعی تقلیل می دهد.


دکترهادی وکیلی ،دانشیارگروه تاریخ دانشگاه فردوسی بااشاره به این که دین پیام هدایت برای همگان است تصریح‌کرد : درقرائات سه گانه ای که از واقعه عاشورا وجود دارد نباید قرائت فرا دینی خللی به قرائت شیعی واردکند و برای رسیدن به قرائت فرا انسانی نبایدقرائت شیعی زیرسوال برود.


دکترناظمی فرد،دانشیارگروه تاریخ دانشگاه فردوسی  بابیان این که باهردیدگاهی به واقعه عاشورانگاه کنیم کارامام حسین عملی قهرمانانه استاظهار کرد : قیام امام حسین 3 مرحله دارد : اول نفی مشروعیت حکومت یزید،دوم اثبات خود و سوم انتخاب شهادت که دراین مرحله به مثابه قهرمانی اخلاقی الگوی همه جهانیان است.

لازم به ذکر است این نشست با پرسش و پاسخ  به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : طالبیان شریف

 

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها