کرسی آزاد اندیشی زن در جامعه اسلامی با محوریت بررسی جامعه شناختی مطالبات زنان در ایران برگزار می شود

کرسی آزاد اندیشی زن در جامعه اسلامی با محوریت بررسی جامعه شناختی مطالبات زنان در ایران به همت سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی برگزار می شود.


به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد کرسی آزاد اندیشی زن در جامعه  اسلامی با محوریت بررسی جامعه شناختی مطالبات زنان در ایران با حضور دکتر هما زنجانی زاده،استاد پیشکسوت گروه علوم اجتماعی،دکتر ناهید مشایی،استادیار گروه معارف اسلامی و علی باغدار دلگشا،پژوهشگر حوزه زنان چهارشنبه 3آبان 1396 ساعت 12 در آمفی تئاتر خیام دانشکده مهندسی برگزار می شود.

 شایان  ذکر است موضوعات مورد بحث در این کرسی تحلیل جامعه شناختی از مطالبات زن ایرانی و بررسی جایگاه مطالبات زن در اسلام خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : زهرا سادات حسینی

 photo 2017-10-22 12-47-39

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها