مدیر گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد: می توانیم با استناد به برنامه ریزی ها و توجه به حوزه علم آمارسیاست های درستی را در آینده پیش بینی کنیم

روزاول آ

اول آبان ماه درتقویم کشور ما روز ملی آمار وبرنامه ریزی نام گذاری شده است. البته این روز در تقویم جهانی 20 اکتبر مقارن با 28 آبان ماه است. به همین جهت برای پاسداشت موفقیت های ارزشمند گروه آماردانشکده علوم ریاضی روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مصاحبه ای با آقای دکتر محمد امینی مدیرگروه آمار انجام داده است که به شرح ذیل است:

دکتر امینی یکی از اساتید برجسته گروه آماردانشکده علوم ریاضی هستند که کارشناسی خود را سال 1371 در رشته ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران به پایان رسانده اند و سپس در سال 1373 موفق به اخذ مدرک فارغ التحصیلی کارشناسی ارشدآمار ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهدشدند و دکترای آمار خود را به عنوان اولین فارغ التحصیل دکتری گروه آمار زیر نظر استاد فرهیخته جناب آقای دکتر بزرگ نیا اخذ نمودند.

دکتر امینی روز آمار وبرنامه ریزی را فرصتی می دانند که میشود به مقوله آمار در سطح کشور به طور ویژه نگاه کرد. وی گفت :این روز فرصتی است که دولت بتواند بیش از پیش جهت ارایه آمارهای درست تلاش کند چراکه ارایه آمارهای درست و برداشت صحیح آماری باعث ارتقا سطح فرهنگی آماری در جامعه می شود. در این شرایط است که آمار به اندازه خواندن ونوشتن برای تمامی افراد جامعه ضروری خواهد بود و این اصل از امتیازات یک ملت پویا است.

دکتر امینی در ابتدای این مصاحبه به مقوله ی تاریخی آمار پرداخت و بیان کرد:

در سال 1297هجری شمسی اداره ثبت و احوال به منظور ثبت وقایع چهارگانه یعنی تولد؛مرگ ؛ طلاق و ازدواج تاسیس شد.در این سال متولیان کشور ضرورت به دست آوردن این سری اطلاعات را احساس کردند و یک سازمانی جهت این امر تاسیس شد .سال 1303 هجری شمسی آیین نامه ای را به تصویب رساندند که یک اداره مسئولیت جمع آوری اطلاعات را داشته باشد و این کار به وزارت کشور واگذار شد. در سال 1318هجری شمسی اولین قانون سرشماری کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید در این قانون سرشماری نفوس از دهم اسفند ماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319هجری شمسی به تدریج در سایر کشورها اجرا شد.

در اسفند ماه 1331سازمان همکاری آمار تشکیل شد و در فروردین ماه سال1332 قانون آمار و سرشماری بومی تصویب شده است. برای اولین بار اداره ای که منحصرا وظیفه جمع آوری آمار را به عهده داشت به وجود آمد ودر سال 1335 هجری شمسی اولین سرشماری نفوس مسکن در کل کشور اجرا شد. همچنین در حال حاضرمرکز آمار وابسته به معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است که متولی آمار در کشور می باشد.

از دیدگاه ایشان آینده از آن آمار خواهد بود زیرا:

الف- آمار وسیله ای جهت سامان بخشیدن به اموری است که در ابتدا هیچ نظمی ندارند و اگر نظم دارند به صورت جزئی در آنها نظم دیده می شود.

ب- تهیه آمار و استخراج نتایج نهایی از آنها به امور دراز مدت که در کوتاه مدت نتیجه بخش نیستند و به برنامه ریزی جامعی نیازمندند؛ نظم و ترتیب می دهد تا هر زمان بتوان با استناد به این برنامه ریزیها و توجه به کاربرد آمار به پیش برد امور کمک کند.

ج_ به دلیل اینکه تصمیم گیران و سیاست مداران زمان بسیار کمی را جهت تجدید نظر در تصمیمات خود و یا اصلاح و یا متوقف نمودن آن ها دارند و در مواقع بسیار ضروری باید سریع تر از گذشته عکس العمل نشان دهند در این جهت نیز علم آمار میتواند با ارتقاء عملکرد در زمان مناسب؛ آمار صحیح و بهنگام را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد.

د- کاربرد آمار در برنامه ریزی مدیریت و نظارت برنامه های مراقبتی بهداشتی امری ضروری و اساسی است.

بدیهی است و تاکید می شود که تاسیس و راه اندازی نظام آماری ملی در کشور سهم بسیار مهم و تاثیر گذاری در تحقق آینده روشن آمار خواهد داشت زیرا وجود نظام آماری جهت تحلیل آمارهای مربوط به گذشته و جلوگیری از خطاهای پی در پی؛ تهیه و ارائه بهنگام اطلاعات وضعیتهای جاری در کشور یک نیاز اساسی است. علاوه بر این با توجه به اینکه جهان امروز جهان مدیریت اطلاعات است و بخش عظیمی از هر علم؛ رشته و یا سازمان شامل اعداد و ارقام است که وظیفه جمع آوری وتجزیه و تحلیل اطلاعات نقش علم آمار و یک نظام آماری ملی را برجسته خواهد کرد.

ایشان همچنین با توجه به تجربه نگاه جامع خود به علم آمار فعالیت های گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد را این گونه بیان نمود:

گروه آمار توانسته است فرصت های تحصیلی مناسب در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی را برای دانشجویان فراهم کند همچنین دانشکده علوم ریاضی جهت بهبود اهداف آموزشی و پژوهشی همکاریهای علمی خوبی را با سازمان ها و نهادهایی چون شهرداری و مرکز پژوهش های شورای شهر؛ پارک علم و فناوری و سازمان ثبت و احوال شروع کرده است تا با ارایه توانمندی های علم آمار گام موثری جهت رفع نیاز آماری این سازمانها بردارد. در این راستا؛ مرکز پژوهش های آماری دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دانشکده علوم ریاضی همکاری قابل توجهی را تاکنون با سازمان های مذکور داشته و دارد. علاوه بر این جهت ارتقاء کیفیت پایان نامه و رساله های دانشجویان دانشگاه و سایر موسسات آموزشی همکاری لازم را داشته است و حمایت بیشتر مسئولین دانشگاه را جهت مشاوره آماری پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه به سمت این مرکز می طلبد.

در پایان مصاحبه دکتر امینی انتظارات خود را از جامعه و دولت این گونه مطرح کرد : با توجه به سخن مقام معظم رهبری که حجتی بر تمامی اقشار جامعه است که فرموده اند"آمار اساس و پایه تمام برنامه ریزی ها است" ما و تمامی سیاست گذاران باید به این امر توجه کنیم که اگر بخواهیم نتایج و عملکردهای بهتری در صنعت و بهبود بازخوردهای سازمانی داشته باشیم؛ بایستی به تقویت علم آمار توجه ویژه داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : مینا تیموری راد

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها