سی و پنجمین کارگاه آموزشی نشریات برگزار شد

DSC 0406

سی و پنجمین دوره كارگاه آموزشي نشريات ويژه صاحبان امتياز، مديران مسئول و سردبيران نشريات به منظور اخذ مجوز نشريه برگزار شد.

به گزارش خانه نشریات دانشگاه فردوسي مشهد، اين گارگاه روز پنجشنبه 27 مهرماه 1396 از ساعت 8 تا 17:30 در مجتمع کانون های فرهنگی هنری برگزار شد و به 40 نفر از متقاضيان دريافت مجوز نشريه آموزش هاي مقدماتي در قالب كارگاه هايي با موضوعات دستورالعمل نشريات، اصول روزنامه نگاري، اصول نگارش مقالات و مبانی گرافیک مطبوعاتی داده شد.

در اين كارگاه ها دانشجويان از اساتيد مجربي چون دكتر اعظم انصاري(عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه و عضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه) در مبحث قوانین و مقررات، سعید برند (معاون سردبیر روزنامه خراسان) در موضوع اصول روزنامه نگاری (خبر، گزارش و مصاحبه)، دکتر روح اله اسلامی (عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی) در موضوع نگارش مقالات علمی و مطبوعاتی و محسن عامل با موضوع مبانی گرافیک مطبوعاتی بهره بردند.

طبق اعلام خانه نشريات دانشگاه، اين كارگاه آموزشي ويژه اخذ مجوز نشريه بود و فقط صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير نشرياتي كه «درخواست مجوز نشريه خود را از طريق پرتال ارسال كرده و مراحل اولیه تایید را گذرانده و پرینت درخواست را تحویل خانه نشریات داده بودند» مي توانستند در كارگاه شركت نمایند.

 

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها