گردهمایی بزرگ دانشجویان و علاقمندان حوزه مغز و شناخت با هدف پژوهش و تحقیق

به همت انجمن علمی علوم شناختی "گردهمایی بزرگ دانشجویان و علاقمندان حوزه مغز و شناخت با هدف پژوهش و تحقیق" برگزارخواهدشد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، "گردهمایی بزرگ دانشجویان با هدف پژوهش و تحقیق بین رشته های حوزه مغز و شناخت" در روز یکشنبه 7 آبان ساعت11:30 الی 14 ،در سالن شورای شماره یک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

سخنرانان این جلسه پروفسور ایمان الله بیگدلی،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، پروفسور جواد صالحی فدردی،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی،پروفسور علی مقیمی،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ،دکتر علی مشهدی،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، دکتر سجاد سحاب نگاه،عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی، و محورهای مورد بحث، معرفی فرصت های پژوهشی و تحقیقاتی،معرفی گروههای تحقیقاتی، معرفی آزمایشگاهها و امکانات است.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: فائزه صفایی

 

photo 2017-10-27 15-18-45

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها