کوروش آنگونه که باید شناخت: آسیب شناسی فضای مجازی

به همت انجمن علمی تاریخ نشست علمی با عنوان "کوروش آنگونه که باید شناخت: آسیب شناسی فضای مجازی"  برگزار شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، نشست علمی "کوروش آنگونه که باید شناخت: آسیب شناسی فضای مجازی"،  هفتم مهرماه مصادف با سالروز بزرگداشت کوروش در محل تالار رجایی دانشکده ادبیات برگزار گردید.

در این نشست دکتر محمدتقی ایمان پور و دکتر پدرام جم ، اساتید تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی ، به ابعاد شخصیتی و زندگی کوروش پرداختند.

دکتر ایمان پور  تأکید کرد : شخصیت های مختلف تاریخی مانند کوروش باید در بستر همان زمان مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرند. اینکه در فضای مجازی اعمال و سخنان کوروش را به فضای حقوق بشری امروز تطبیق می‌دهند کار بسیار اشتباهی است کما اینکه وی در زمان خودش ارزش و جایگاه رفیعی داشته است. همچنین افراط و تفریط در پرداختن به تاریخ و بررسی شخصیت های تاریخی کاملاً نادرست است.  

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : فاطمه کمیلی

 

photo 2017-10-30 14-53-07

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها