نشست انقلاب دوم برگزار می شود

نشست سیاسی "انقلاب دوم "  به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، نشست "انقلاب دوم"  ، به همت جامعه اسلامی دانشجویان با حضور دکتر مصطفی باقرزاده شنبه 13 آبان ماه 1396 در محل آمفی تئاتر شهید رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی برگزار می شود.

 
باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : زهرا سادات حسینی

photo 2017-11-04 08-40-31

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها