انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان استاد مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی کشور

eslami

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد با حکم دکتر فضل الله ایرجی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دکتر روح الله اسلامی عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان استاد مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی کشور منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها