جلسات هفتگی خوانش نمایشنامه به زبان فرانسه در دانشکده ادبیات

جلسات خوانش نمایشنامه به زبان فرانسه به همت انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه برگزار می گردد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد جلسات خوانش نمایشنامه به زبان فرانسه شنبه ها ساعت 12 تا 14 در دانشکده ی ادبیات کلاس 201 برگزار می شود.

خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : مریم یعقوب پور

 

 

 

 

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها