سلسله نشست های "علم و دین" با موضوع فرضیه تکامل برگزار می شود

به همت انجمن علمی فقه و مبانی اسلامی و انجمن علمی زیست شناسی سلسله نشستهای "علم و دین" برگزارخواهدشد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، اولین نشست "علم و دین" با موضوع تکامل انسان در روز سه شنبه 22آبان ساعت 12الی14 و درمحل سالن دکتر سعادت برگزارمی شود.

لازم به ذکر است سخنرانان این جلسه آقایان "دکتر احمد نصیری محلاتی" فوق لیسانس شیمی فیزیک کوانتونی و دکتری حکمت متعالیه،"دکتر عباس جوارشکیان" عضو هیئت علمی گروه فلسفه و "دکتر علیرضا عابدی سرآسیا" عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی هستند.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: فائزه صفایی

 

photo 2017-11-09 20-06-31

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها