سلسله جلسات پروانگی با حضور محقق حوزه زنان برگزار می شود

سلسله جلسات پروانگی به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، سلسله جلسات پروانگی با حضور محقق حوزه زنان،خانم علوی چهارشنبه ها در محل پیست دوچرخه سواری بانوان برگزار می شود.

 باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : زهرا سادات حسینی

 

photo 2017-11-10 11-31-35

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها