سمینار نقش شبیه سازها در تصمیم گیری های مدیریت انرژی ساختمان برگزار می شود

سمینار نقش شبیه سازها در تصمیم گیری های مدیریت انرژی ساختمان به همت اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مکانیک با همکاری انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، سمینار نقش شبیه سازها در تصمیم گیری های مدیریت انرژی ساختمان با حضور حامد مصلحی،دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه فردوسی و امیرتبادکانی،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری با گرایش انرژی دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا دوشنبه 29 آبان 1396 در سالن همایش های ابوریحان بیرونی دانشکده مهندسی برگزار می شود.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : زهرا سادات حسینی

photo 2017-11-10 11-31-40

 

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها