کارگاه بررسی الگو های سیاست خارجی ایران از 1332 تا 1357 با محوریت اسناد وزارت امور خارجه برگزار می شود

کارگاه بررسی الگو های سیاست خارجی ایران از 1332 تا 1357 با محوریت اسناد وزارت امور خارجه به همت انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی و انجمن علوم سیاسی ایران، شعبه خراسان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، کارگاه بررسی الگوهای سیاست خارجی ایران از1332 تا 1357 با محوریت اسناد وزارت امور خارجه با حضور دکتر روح اله اسلامی 24 آبان ماه،22 آذر ماه و 20 دی ماه در دانشکده علوم اداری و اقتصادی برگزار می شود.

لازم به ذکر است موضاعات مورد بحث در این کارگاهها نیروی سوم،موازنه قوا،استقلال ملی خواهند بود.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: زهرا سادات حسینی

 

photo 2017-11-12 09-10-46

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها