جلسه ی بررسی علل و پیامد های روان شناختی و جامعه شناختی رویداد تلخ خودکشی دو نوجوان در اصفهان

با کوشش دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه فردوسی ، جلسه ی بررسی علل و پیامد های روان شناختی و جامعه شناختی رویداد تلخ خودکشی دو نوجوان در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، در این نشست تخصصی که روز سه شنبه 23 آبان ماه با حضور اعضای هیات علمی برگزار خواهد شد ابعاد مختلف این رویداد اجتماعی تلخ و نیز علل و پیامدهای آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


شایان ذکر است که این نشست با حضور دکتر ایمان الله بیگدلی( عضو هیت علمی گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ) و دکتر حسین اکبری ( عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد) از ساعت 12-13:30 در سالن شورای دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه برگزار می شود.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : رومینا طاهری

 photo 2017-11-12 11-11-52

 

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها