بازدید از مؤسسه کشت و صنعت نمونه آستان قدس رضوی

به همت انجمن علمی  دانشجویی گروه علوم و مهندسی آب "بازدید از مؤسسه کشت و صنعت نمونه آستان قدس رضوی" برگزارخواهدشد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، "بازدید از موسسه کشت و صنعت" ویژه دانشجویان  کارشناسی 96 ، پنجشنبه ساعت8تا12 از مقابل سوله گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی برگزارمی شود.

لازم به ذکر است این بازدید با حضور دکتر حسین بانژاد (عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب) بوده و حضور تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 96 الزامی ست.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: فائزه صفایی

 

photo 2017-11-12 23-11-30

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها