دومین دوره انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان به مرحله دوم کشیده شد

 

photo 2017-11-14 12-28-36

 

 

انتخابات دومین دوره شورای صنفی دانشجویان در 11 دانشکده و 2 مجموعه خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد در مرحله اول از ساعت 9 تا 19 روز دو شنبه 22 آبان ماه 1396 برگزار شد. در این دوره از انتخابات 292 نفر کاندیدا ثبت نام کردند که پس از بررسی و احراز صلاحیت ها ، تعداد 266 نفر به عنوان کاندیدا به رقابت با یکدیگر پرداختند.

 

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، طبق شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان، حد نصاب نسبت شرکت کنندگان در هر واحد، 25 درصد تعیین گردیده که داوطلبان شوراها در مرحله اول با کسب نصف بعلاوه یک کل آراء انتخاب خواهند شد. بر این اساس، انتخابات در همه واحدها در مرحله دوم انجام خواهد شد که زمان آن پس از بررسی اعتراضات در کمیته نظارت بر انتخابات و تایید شورای نظارت بر وضعیت صنفی رفاهی دانشجویان، متعاقبا اعلام خواهد شد.

  لازم به ذکر است طبق ماده 19 شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور، کاندیداها در مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی رای دهندگان (صرف نظر از تعداد و درصد آن ها) حائز شرایط شناخته خواهند شد.

 گزارش آماری مرحله اول دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان

gozaresh-senfi

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها