دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار R برگزارخواهدشد

به همت انجمن علمی آمار و بسیج دانشجویی دانشکده علوم ریاضی "دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار R"برگزارخواهدشد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد "دوره مقدماتی برگزارخواهدشداز 30آبان ساعت8تا10 سه شنبه ها به مدت 8جلسه برگزار می شود.

علاقه مندان جهت ثبت نام و اطلاعات بیشترمی توانند  به انجمن علمی دانشکده علوم ریاضی مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : فائزه صفایی

 

photo 2017-11-14 23-03-48

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها