نشست علمی"اعجاز لفظی در قرآن کریم"برگزار شد

 نشست علمی"اعجاز لفظی در قرآن کریم" به همت انجمن علمی زبان و ادبیات عربی و انجمن علمی علوم قرآن و حدیث برگزار شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، نشست علمی"اعجاز لفظی در قرآن کریم" سه شنبه 23 آبان ماه 1396 درمحل تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر مرتضی ایروانی نجفی عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث برگزار شد دکتر ایروانی ضمن اشاره به ضرورت پرداختن به اعجاز لفظی قرآن گفت :مساله اعجاز قرآن از قرن ها پیش مطرح است و مطالب زیادی در این زمینه نوشته شده است .اعجاز قرآن از دو جنبه قابل بررسی می باشد؛اعجاز لفظی و اعجاز محتوایی . در اعجاز محتوایی قرآن مسائلی مثل تشریع و اخبار غیبی را میبینیم.این گونه مسائل به محتوای قرآن بر می گردند.اما بعضی از علما روی کلمات ، الفاظ و جمل قرآن کار کردند . این دوران دوران علم است.در این روزگار اگر ما اعجاز لفظی و عددی قرآن را به جای اعجاز لفظی آن مطرح کنیم بیشتر می توانیم افراد را به اعجاز قرآن قانع کنیم .

وی اضافه کرد:اما ضرورت اعجاز لفظی از اینجا مطرح می شود که هر رسولی یک معجزه دارد وگرنه مردم به طور عادی پیرو او نمی شوند و به او ایمان نمی آوردند.خصوصا اینکه همیشه در جبهه ی مقابل افرادی وجود داشتند که سخنان پیامبران الهی ب با منافع ، باورها و اعتقادات آنها هم خوانی نداشت و بعضا برای آن ها خطر محسوب میشد.

دکتر ایروانی تصریح کرد : پس پیامبر باید معجزه ای داشته باشد که نشان دهنده ی نمایندگی او از طرف خداوند باشد.هر کدام از پیامبران معجزه مخصوص به خود را داشته اند؛معجزه حضرت موسی(ع)به این دلیل ید بیضا و عصا بوده است که در زمان ایشان سحر و جادوگری رواج داشت و ساحران نزد فرعون جایگاه خاصی داشتند.در زمان حضرت عیسی(ع)مساله طبابت شهرت داشت . لذا معجزه ایشان به گفته قرآن شفای بیماران و زنده کردن مردگان بوده است . حضرت عیسی(ع) افرادی را که بیماری های سختی داشتند را شفا میداد . معجزه پیامبران متناسب با هنر زمانشان بوده است.

دکتر ایروانی ضمن تاکید بر اینکه قرآن از جنس سخن آمد چون هنر مردم آن رورگار سخنوری و شاعری بود ، افزود : گاهی شعر بر سخن اثرمی گذارد. قرآن کریم به سبک ادبی آمد و مردم را مبهوت کرد.همیشه معجزه پیامبران متناسب با هنر آن عصر بود و هنر عصر پیامبر ما سخنوری بود.این مساله جزو مسلمات اعجاز است.

وی افزود:قرآن در چند مورد تحدی کرده است.در یک مورد می گوید که اگر جن و انس جمع شوند نمی توانند مانند قرآن بیاورند.در آیه 23 سوره بقره اینطور بیان می کند که اگر شک دارید یک سوره مانند قرآن بیاورید.این تحدی ها به ما میفهماند که هر سوره به تنهایی یک معجزه است.در هر سوره ای یک وجه از اعجاز وجود دارد.هر سوره از قرآن که نازل میشد به عنوان معجزه ای از پیامبر بود.پس وقتی که آیات قرآن به عنوان معجزه مطرح میشود مردم باید وجه اعجاز آن ها را بدانند تا با قصیده یا دیگر قالب های شعری اشتباه نگیرند . معجزه باید چیزی باشد تا مردم بفهمند که مثل آن نمی تواند بیاید.

وی خاطر نشان کرد:مردم آن زمان اعجاز علمی را درک نمی کردند و برایشان اتمام حجت نمی شد.در صورتی که با اعجاز لفظی قرآن به معجزه بودن آن پی میبردند و ایمان می آوردند .

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد  : سیده زهرا حسینی

 

photo 2017-11-16 08-10-26

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها