اولین صندلی داغ کوچه باغ خوش بختی برگزار می شود .

اولین صندلی داغ کوچه باغ خوش بختی برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، اولین صندلی داغ کوچه باغ خوش بختی باعنوان "پوله که خوش بختی میاره!!" سه شنبه 30آبان ماه 1396 ساعت 12تا14 درمحل آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی باحضور دکترمیرزا وزیری (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی) وهمسرایشان خانم دکترنارنجانی برگزار می شود.

گفتنی است این همایش به بررسی نقش مسائل اقتصادی در زندگی مشترک وخوش بختی می پردازد.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : طالبیان شریف

 

photo 2017-11-16 08-24-27

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها