نشست ادبی "آی آدم ها " برگزار شد

نشست ادبی به یاد شاعر معاصر ایرانی و ملقب به پدر شعر نوی فارسی با عنوان "آی آدم ها " برگزار شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، نشست ادبی "آی آدم ها " به یاد نیما یوشیج دوشنبه 23 آبان ماه 1396 ساعت 16 تا18 در محل آمفی تئاتر ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.

در این نشست ادبی استاد محمدباقر کلاهی اهری،شاعر ، ضمن گرامیداشت مقام شامخ نیما یوشیج به عنوان پدر شعرنو فارسی ، اظهارکرد : اگربخواهیم شعرفارسی رانقدکنیم باید نگاهی کلی به آن داشته باشیم ونگاه کلی یعنی نگاهی از ابتدای پیدایش شعر;در دورانی ترکان غزنوی تلاش می کردند عناصرفرهنگ فارسی رابه نفع خود مصادره کنند وهمیشه شعربرترین رسانه بوده است واماوقتی از دوران اولیه به دوران نیما می رسیم نقش مهم نیما در شعر آن است که وی قرارداد شعرفارسی را که هربیت شامل دو مصراع میشد برهم زد.

وی باتاکید براین که نیما شاعری بود که ادبیات معاصر ایران را به دوره قبل وبعد از خود تقسیم کرد ، افزود: بحث درمورد شعر نیما بحثی سهل ممتنع است اما چیزی که حائز اهمیت است آن است که به انسان های بزرگ همیشه اتهام های بزرگ زده می شود ودرمورد نیماهم اخیرابزرگی گفته است که وی مباحث خود را از روی شخصی دیگررونویسی کرده است که این جریان از اساس نادرست است.

استادکلاهی اهری ادامه داد: دربررسی شعر علاوه برساحت موسیقایی آن نقدشعر هم مهم است وبی شک ادیب نیشابوری یکی از استادان بنام در این حوزه است اما نقش مهم نیما در این حوزه آن است که وی همه را بر یک معیار نمی سنجید وبه همین سبب پیروان متفاوتی دارد. شعر سبک هندی شعری است که سرآغاز تحولی است که نیما بعدها آن را به کارگرفت

لازم به ذکر است این جلسه باخوانش برخی اشعارنیما ودیگر شاعران سبک نیمایی پایان یافت.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: طالبیان شریف

 

 

 

photo 2017-11-16 08-41-29

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها