سلسله جلسات "نگذاریم چراغ کتاب کشته شود" برگزار می شود

به همت انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی سلسله جلسات "نگذاریم چراغ کتاب کشته شود" برگزارخواهدشد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی، سلسله جلسات "نگذاریم چراغ کتاب کشته شود"،شنبه  27 آبان ساعت 12 در کلاس114 دانشکده علوم اداری و اقتصاد ، این جلسه با کتاب "تولد اهریمن" برگزار می شود.

موضوع این کتاب عوامل پیدایش دولت اسلامی عراق و شام و نویسنده آن "عبدالباری عطوان" و سخنران این جلسه "دکتر محسن خلیلی" است.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: فائزه صفایی

photo 2017-11-15 13-42-02

گزارش تصویری

  • اختتامیه نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد

    اختتامیه نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد-  23 فروردین ماه 98

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها