مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: جشنواره ملی حرکت چهارم تا هفتم دی ماه برگزار می شود

جلسه بررسی برگزاری جشنواره ملی حرکت، روز گذشته با حضور سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دبیر اجرایی جشنواره، اعضای دانشجویی شورای حمایت و نظارت و تعدادی از دبیران انجمن های علمی دانشجویی در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ در این جلسه دکتر میرزایی، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ ضمن اشاره به فعالیت های گسترده و متنوع انجمن های علمی دانشجویی، بر تقویت فعالیت های علمی دانشجویی، مشارکت فعال دانشجویان و استفاده از ظرفیت های این جشنواره برای ایجاد فضایی پرنشاط و انگیزه بخش در دانشگاه ها تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، ایرجی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی با اشاره به روند برگزاری جشنواره و ویژگی های خاص آن در این دوره و استقبال کم نظیر دانشگاه ها و دانشجویان، بر برگزاری باشکوه این جشنواره به عنوان بزرگترین رویداد علمی دانشجویی در آینده ای نزدیک تاکید کردند. وی در ادامه با اشاره به حمایت اداره کل فرهنگی و اجتماعی، از انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی اظهار داشت: حمایت از تشکل های علمی در سالهای اخیر به صورت ویژه دیده شده است و ما مصمم هستیم این روند ادامه پیدا کند.

همچنین در ادامه این جلسه دکتر معصوم پور، مدیر اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه و دبیر اجرایی دهمین جشنواره ملّی حرکت، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در دانشگاه رازی برای برگزاری جشنواره حرکت تاکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه رازی و دبیرخانه اجرایی آمادگی کامل برای برگزاری جشنواره را داشت، اما متاسفانه وقوع زلزله شرایط را برای برگزاری آن با مشکل مواجه کرد.

وی همچنین در ادامه گفت: دانشگاه رازی آمادگی کامل دارد تا در هفته های آینده با قوت پذیرای مهمانان جشنواره و برگزاری آن باشد.

دانشجویان حاضر در جشنواره که عمدتاً از اعضای شورای حمایت و نظارت انجمن های علمی و تعدادی از دبیران اتحادیه های انجمن های علمی بودند، ضمن درج پرسش های خود، پیرامون ضرورت برگزاری جشنواره حرکت، تداوم و تعمیق فعالیت های انجمن های علمی و لزوم حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از انجمن های علمی و برگزاری جشنواره حرکت تاکید کردند.

در پایان؛ باتوجه به اختیارات اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در تعیین زمان برگزاری جشنواره، مقرر شد این اداره کل پس از هماهنگی با دانشگاه رازی کرمانشاه، زمان جشنواره را اعلام نماید.

بر اساس این گزارش؛ پس از رایزنی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی با مسئولان دانشگاه رازی و مکاتبات و مذاکرات فیمابین، مقرر شد دهمین جشنواره ملی حرکت از چهارم تا هفتم دی ماه برگزار شود. تاریخ تعیین شده برای برگزاری جشنواره طی نامه ای به دانشگاه های سراسر کشور اعلام شد.

photo 2017-11-22 16-37-03

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها