دومین نمایشگاه کار دانشگاه فردوسی برگزار می شود

دومین نمایشگاه کار دانشگاه فردوسی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، دومین نمایشگاه کار دانشگاه فردوسی 19الی 21 آذرماه1396 در محل دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار می شود.

 لازم به توضیح است ثبت نام تا 9آذرماه در سایتwww.jobsway.ir و به صورت رایگان انجام می گیرد و علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات  باشماره های05138813090و 09120621077 تماس بگیرند.

 باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد ، زهرا طالبیان

 

photo 2017-11-25 13-30-32

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها