نشست "خیر در اربعین;گزارش یک پژوهش میدانی"برگزار می شود

نشست "خیر در اربعین;گزارش یک پژوهش میدانی" با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران,معاونت فرهنگی,اجتماعی و دانشجویی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد ،  نشست "خیر در اربعین ;گزارش یک پژوهش میدانی "شنبه 11آذرماه 96 ساعت 16 در محل تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد باحضور دکتر محمدرضا پویافر,عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد وسرپرست تیم,دکتر مریم اسکافی,عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد, مسعود فتاح زاده ,دانشجوی دکتری جامعه شناسی,مهرداددبیری,دانشجوی ارشد دانش اجتماعی مسلمین برگزار می شود.

شایان ذکر است این همایش  باهمکاری انجمن جامعه شناسی ایران,معاونت فرهنگی,اجتماعی ودانشجویی ودانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود .

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: زهرا طالبیان شریف

photo 2017-11-27 22-24-55

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها