گردهمایی آیین ورود ویژه استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه فردوسی مشهد در سال 98 برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه، این مراسم روزهای 7 و 8 مهرماه 98 و در 4 نوبت با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه، روسای دانشکده ها، مدیران ستادی، اعضای هیات علمی و دانشجویان نو ورود دانشگاه برگزار شد.

مشروح خبر

RSS
newstu 2
newstu 2
جزئیات دانلود
newstu 3
newstu 3
جزئیات دانلود
newstu 4
newstu 4
جزئیات دانلود
newstu 5
newstu 5
جزئیات دانلود
newstu 6
newstu 6
جزئیات دانلود
newstu 7
newstu 7
جزئیات دانلود
newstu 8
newstu 8
جزئیات دانلود
newstu 9
newstu 9
جزئیات دانلود
newstu 10
newstu 10
جزئیات دانلود
newstu 11
newstu 11
جزئیات دانلود
newstu 14
newstu 14
جزئیات دانلود
newstu 15
newstu 15
جزئیات دانلود
newstu 19
newstu 19
جزئیات دانلود
newstu 22
newstu 22
جزئیات دانلود
picsart_09-30-01.25.08
picsart_09-30-01.25.08
جزئیات دانلود
picsart_09-30-01.42.03
picsart_09-30-01.42.03
جزئیات دانلود
picsart_09-30-01.42.54
picsart_09-30-01.42.54
جزئیات دانلود
picsart_09-30-10.02.59
picsart_09-30-10.02.59
جزئیات دانلود
picsart_09-30-10.03.20
picsart_09-30-10.03.20
جزئیات دانلود
 
 
  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها