چهارمین پویش دوشنبه های پاکسازی با حضور دکتر پوررضا، ریاست محترم دانشکده مهندسی، دکتر بنی‌هاشمی، دبیر شورای راهبردی دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد و دیگر اساتید و جمعی از دانشجویان در دانشکده مهندسی برگزار شد.

در این برنامه که به همت انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، تعداد "۳۱ بطری کوچک" و "۶ بطری بزرگ" ته‌سیگار در مدت کمتر از یک ساعت از محوطه دانشکده مهندسی جمع‌آوری شد.

RSS
پاکسازی پردیس دانشگاه - مهر 98
پاکسازی پردیس دانشگاه - مهر 98
جزئیات دانلود
پاکسازی پردیس دانشگاه - مهر 98
پاکسازی پردیس دانشگاه - مهر 98
جزئیات دانلود
پاکسازی پردیس دانشگاه - مهر 98
پاکسازی پردیس دانشگاه - مهر 98
جزئیات دانلود
پاکسازی پردیس دانشگاه - مهر 98
پاکسازی پردیس دانشگاه - مهر 98
جزئیات دانلود
پاکسازی پردیس دانشگاه - مهر 98
پاکسازی پردیس دانشگاه - مهر 98
جزئیات دانلود
پاکسازی پردیس دانشگاه - مهر 98
پاکسازی پردیس دانشگاه - مهر 98
جزئیات دانلود
 
 
  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها