مراسم روز درختکاری در دانشگاه فردوسی مشهد- اسفندماه 1397

- مراسم درختکاری به مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی در تاریخ ۱۵ اسفند ماه با حضور اساتید محترم و کارکنان و دانشجویان گرامی و همچنین همکاری فعالین دانشجویی برگزار شد.
در این مراسم دو نهال به یاد شهدای دانشگاهی کاشته شد و در ادامه دانش آموزان مدرسه آوای کوثر سرود روز درختکاری را به زیبایی اجرا کردند.
شایان ذکر است انجمن علمی مهندسی محیط زیست از تمامی مشارکت کنندگان در اجرا از جمله  دکتر اکبری و دکتر بنی هاشمی و تشکل های انجمن های علمی دانشکده و بسیج دانشجویی و کانون های فرهنگی هنری دانشگاه تشکر ویژه کردند.

عکاس باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: فاطمه وهاب رجایی

RSS
derakht1
derakht1
جزئیات دانلود
derakht2
derakht2
جزئیات دانلود
derakht3
derakht3
جزئیات دانلود
derakht4
derakht4
جزئیات دانلود
derakht5
derakht5
جزئیات دانلود
derakht6
derakht6
جزئیات دانلود
derakht7
derakht7
جزئیات دانلود
derakht8
derakht8
جزئیات دانلود
derakht9
derakht9
جزئیات دانلود
derakht10
derakht10
جزئیات دانلود
 
 
  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها