تقدیر از افتخارآفرینان چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور آبان 1397
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی