اختتامیه نهمین جشنواره رویش دانشگاه فردوسی مشهد- 28 آذرماه 1397
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی