هشتمین سالگرد تدفین شهدای دانشگاه فردوسی مشهد و اختتامیه راهیان نور- اردیبهشت ماه 1398
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی