photo 2024 01 28 08 00 52

چهار دهه از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي مي گذرد. اين انقلاب پديدهاي الهي و مبارك بود كه در اواخر قرن بيستم، جهان را به لرزه درآورد و نور اميد را در دل مسلمانان و مستضعفان عالم روشن كرد. اكنون پس از گذشت چهار دهه از عمر گران مايه ي اين شجره ي پر اميد، نيكوست به بازخواني برخي دستاوردهاي آن پرداخته شود تا برخي نينگارند كه به سادگي به بار نشسته و در حفظ آن كوشاتر باشند. اين انقلاب عظيم، دستاوردهاي فراواني در داخل و خارج از كشور داشته و سال ها طول مي كشد تا همه ي آثار و نتايج اين پديده ي الهي آشكار و مورد تحليل قرار گيرد.
در اين گزارش  داشته هاي ملت ايران پس از گذشت چهار دهه  از پيروزي انقلاب اسلامي در حوزه هاي مختلف ازجمله «سلامت و بهداشت»، «امنيت»، «آموزش عالي، تحقيقات و فناوري»، «اقتصاد»، «صنعت» و «قانون گذاري» و ... موردبررسي قرار مي گيرد.

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه «سلامت و بهداشت»
۱. بعد از انقلاب اسلامي تاكنون ۲۱ سال متوسط عمر ايران افزايش داشته است. از ۵۵ سال به ۲/۷۶ سال.
۲. ۳۰ درصد پزشكان ايران وارداتي از بنگلادش، فيليپين، هند و پاكستان بودند. امروز از ۵۳ كشور جهان براي درمان به ايران مي آيند. در ۲۷ رشته تخصص تربيت مي كنيم.
۳. در ۱۹۷۳۹ روستاي كشور ۳۵ هزار بهورز به عنوان پيشگامان نظام سلامت فعاليت مي كنند. قبل از انقلاب تعداد خانه هاي بهداشت فقط در ۱۵۰۰ روستا بوده است.
۴. با اجراي طرح واكسيناسيون ملي فلج اطفال به همت بسيجيان و پوشش ۹۵ درصدي اين واكسيناسيون تاكنون فلج اطفال از كشور ريشه كن شد، درحالي كه كشورهاي همسايه هيچ كدام نتوانستند.
۵. بيماري هاي عفوني مالاريا، سل و وبا در ايران كنترل شده است.
۶. در سال ۵۷ صرفاً با ۷ دانشكده پزشكي ۷۰۰ دانشجو داشتيم درحالي كه حاضر با ۴۷ دانشگاه، ۱۸۰ هزار دانشجوي پزشكي مشغول تحصيل هستند و اعضاي هيئت علمي با ۱۱ هزار عضو هيئت علمي ۱۶ برابر دانشجويان آن زمان هستند.
۷. امروز ايران جزو كشورهاي برتر جراحي قلب در دنياست و جزو معدود كشورهايي است كه عمل پيوند قلب در آن صورت مي گيرد. ۱۴۰ عمل پيوند قلب در كشور در كارنامه درخشان جراحي قلب در ايران و جهان است.
۸. بانك قرنيه در جمهوري اسلامي يكي از بهترين بانك هاي قرنيه دنيا است و ظرف ۲۴ ساعت قرنيه موردنظر بيمار آماده مي شود.
۹. پزشكان متخصص قبل از انقلاب ۷۰۰۰ نفر بوده كه به ۷۲۰۰۰ نفر رسيده است.
۱۰. به گزارش سازمان بهداشت جهاني بين ۸۰ تا ۹۴ درصد از جمعيت ايران دسترسي به داروهاي ضروري را دارند.

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه «استقلال ملي و اقتدار بين المللي»
۱- در پنج قرن اخير مساحت ايران از ۳/۵ ميليون كيلومترمربع از ۱/۷ كــاهش يــافت. انقلاب اسلامي باوجود هـجوم ابـرقـدرت ها يـك وجب هم نداد.
۲- رضاخان بدون يك دقيقه مقاومت، سرزمين ايران را به ارتش هاي متجاوز شوروي، انگليس و آمريكا تسليم كرد.
۳- بحرين استان چهاردهم ايران بابي عرضگي محمدرضا پهلوي، تحويل انگليس شد.
۴- سران كشور ها بار ها غبطه خود از استقلال بي نظير ايران را ابراز كرده گفته اند اي كاش ماهم مي توانستيم مثل شما آزادانه حرفمان را بزنيم.
۵- دو قرن پيش از انقلاب اسلامي نه تنها عزل و نصب وزيران و نخست وزير حتي عزل و نصب شاه ايران با بيگانگان بود.
۶- در سال ۵۶، حقوق مستشاران نظامي امريكا ۱۷ ميليارد تومان و حقوق كل نظاميان ايران ۱۴ ميليارد بود. آن ها بر همه مقدرات مردم حكومت مي كردند.
۷- سفارت آمريكا در تهران با ۴۰۰۰ كارمند عملاً اداره تمام امور ايران را در اختيار داشت.
۸- با وابستگي به اقتصاد جهاني، نمي توان به عدالت و رفاه رسيد.
۹- نتيجه سلطه آمريكا اسرائيل بر اقتصاد ايران برابر آمار جهاني سال ۵۷ اين بود كه ۴۹ ٪ مردم ايران زيرخط فقر بودند.
۱۰- انقلاب اسلامي ننگ كاپيتولاسيون را از چهره ملت ايران پاك كرد.

دستاورد هاي انقلاب اسلامي در حوزه «اقتصاد»
۱- به استناد آمار بانك جهاني و همه مؤسسات مهم اقتصادي بين المللي، اقتصاد ايران با ۸ رتبه ارتقاء از جايگاه ۲۶ جهاني در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) به رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) صعود كرده است و جزء ۲۰ قدرت اقتصادي جهان به حساب مي آيد.
۲- ارتقاء هشت پله اي اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامي در حالي محقق شده است كه ميزان فروش نفت خام به يك چهارم قبل از انقلاب، كاهش يافته و جمعيت از ۳۶ ميليون به ۸۱ ميليون نفر افزايش يافته است.
۳- ارتقاء ۸ رتبه اي اقتصاد ايران در سال هاي پس از انقلاب اسلامي در حالي اتفاق افتاده است كه نظام سلطه بين المللي تمام توان خود را براي فلج كردن اقتصاد ايران به كار گرفته است. تحميل ترور ها و كودتاها، تحميل ۸ سال جنگ، بمباران بيشتر زيرساخت هاي اقتصادي كشور و چهل سال تحريم، به ويژه ۸ سال تحريم فلج كننده از اهم اين توطئه ها است.
۴- پيش از انقلاب اسلامي، قدرت اقتصادي ايران ۴۹۰ ميليارد دلار و در حال حاضر ۱۸۰۰ ميليارد دلار است.
۵- هم زمان بااينكه جمعيت كشور بيش از دو برابر شده است اندازه اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ميزان توليد ناخالص داخلي از ابتدا تا امروز ۴,۸۸ برابر شده است (www.countryeconomy.com).
۶- ۱۰ برابر شدن تعداد واحد هاي صنعتي كشور از ۱۰۰۰۰ واحد به ۹۸۰۰۰ واحد كه ازنظر كيفي ده ها برابر پيشرفته و مستقل شده و از صنعت مونتاژ به صنعت بومي تحوّل يافته است.
۷- رشد صد برابري صادرات غيرنفتي ايران از ۵۴۰ ميليون دلار در سال ۱۳۵۶ به ۵۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۶ افزايش يافته كه شامل ۶۰۰۰۰ قلم كالا بوده و ازنظر وزني ۲ ميليون تن در سال است.
۸- پس از انقلاب، اقتصاد ملي (درآمد و هزينه) باوجود فشار هاي مستمر استكبار جهاني ۳,۷ برابر شده است.
پس از انقلاب اسلامي سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور ۳ برابر شده است.
۹- قبل از انقلاب فقط ۵ درصد نياز هاي بخش دفاعي ايران توليد داخلي بوده و در حال حاضر ۹۰ درصد آن توليد داخلي است و مازاد بر اين در حدود ۵ ميليارد دلار در سال هم صادرات دارد كه مي تواند الگوي مناسبي براي همه بخش هاي اقتصادي كشور باشد.
۱۰- سرانه برخورداري جامعه ايراني از خدمات بانك نسبت به پيش از انقلاب اسلامي، تقريباً ۲۰ برابر شده است كه شاخصي از كيفيت اقتصادي است.

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه «امنيت»
۱- تجربه ۴۰ ساله نشان داد كه سازش امنيت سوز و مقاومت امنيت سازاست.
۲- جمهوري اسلامي ايران در چهار دهه سنگين ترين تهاجمات نظامي، تروريستي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را باصلابت در هم شكست.
۳- نظام امنيتي انقلاب اسلامي برخلاف همه انقلاب ها مبتني بر رأفت و دعوت بوده است.
۴- امنيت و آرامش امروز ما مديون ايثار و جان فشاني شهداست.
۵- جمهوري اسلامي ايران در عين مبارزه مستمر با دولت هاي ظالم و مستكبر از امن ترين كشور هاي جهان است.
۶- امنيت جمهوري اسلامي بر سه ركن آموزه هاي اسلام، اتكا به مردم و پيروي از ولايت استواراست.
۷- انقلاب اسلامي امنيت خشن شكنجه محور شاه را به امنيت مردمي مبتني بر اعتماد، ايمان، عشق و آثار بدل كرد.
۸- باوجود پشتيباني همه قدرت هاي جهاني از شاه مردم در خانه خود هم امنيت نداشتند و باوجود توطئه گري همه قدرت هاي شيطاني عليه جمهوري اسلامي ايران امروز از امن ترين كشور هاي جهان است.
۹- ايران در بحراني ترين منطقه جهان امن ترين كشور است.
۱۰- همه غائله هاي قومي و مذهبي، كودتاها، ترور و بمب گذاري و آشوب هاي طراحي شده با حضور مردم شكست خورد.
۱۱- الگوي امنيتي ايران، منطقه را از خطر آمريكا و داعش نجات داد.
۱۲- امنيت كم نظير امروز ايران نتيجه حضور مقتدرانه نيرو هاي انقلاب در كنار مقاومت منطقه است.

دستاورد هاي انقلاب اسلامي در حوزه «آموزش عالي، تحقيقات و فناوري»
۱- ۲۴ برابر شدن نرخ پوشش تحصيلي آموزش عالي و افزايش از ۱۷۵۶۷۵ نفر در سال ۱۳۵۷ به بيش از ۴۸۰۰۰۰۰ هزار نفر
۲- كسب رتبه ۲۱ جهان در مقالات علمي كيفي پر استناد جهان از افتخارات نظام علمي جمهوري اسلامي است.
۳- تعداد انجمن هاي علمي نسبت به پيش از انقلاب حدوداً ۵ برابر شده است و از تعداد ۷۸ در سال ۱۳۵۷ به تعداد ۳۵۸ در سال ۱۳۹۶ رسيده است. همچنين تعداد ۸۹۶۶ انجمن علمي دانشجويي بر اساس آخرين آمار مشغول به فعاليت مي باشند
۴- تعداد مراكز كارآفريني و نوآوري در كليه مراكز آموزشي، پژوهشي و فناوري دولتي به تعداد ۱۳۰ مورد در سال ۲۰۱۶ رسيده است
۵- ازجمله دستاورد هاي انقلاب اسلامي در حوزه دانشگاهي ايجاد فضاي بانشاط براي انديشه ورزي و فعاليت دانشجويان در قالب هاي مختلف بوده است به طوري كه تنها در سال ۱۳۹۵ تعداد ۳۰۵ تشكل و تعداد ۳۴۰۷ كانون فرهنگي در دانشگاه هاي كشور فعاليت داشته اند در اين زمينه تعداد نشريات دانشجويي نيز به تعداد ۵۰۸۶ مورد رسيده است.
۶- يكي از رويش هاي فرهنگي پس از انقلاب اسلامي تقويت نگاه جهادي به منظور خدمت رساني به محرومين و مستضعفين بوده است به طوري كه تنها در سال ۹۶ حدود ۴۴ هزار دانشجو در ۴۵۰۰ روستا مشغول به خدمت رساني بوده اند.
۷- هم اكنون بيش از ۳۴ هزار دانشجوي غير ايراني (بورس و غير بورس) در داخل كشور مشغول به تحصيل مي باشند.
۸- دانش پزشكي در جمهوري اسلامي ايران خصوصاً در حوزه هايي، چون سلول هاي بنيادين، ترميم ضايعات نخاعي، توليد دارو هاي راهبردي، شبيه سازي حيوانات و ... پيشرفت هاي چشمگيري داشته و توانسته رتبه نخست منطقه در توليدات علمي پزشكي و رتبه ۱۷ جهاني را به خود اختصاص دهد.
۹- جمهوري اسلامي پس از انقلاب با انتشار ۸ هزار و ۷۹۱ مقاله توانسته است رتبه چهارم جهاني در عرصه نانو را از آن خود كند، ضمن آنكه ايران همچنين با توليد ۴۰ درصد علم نانو بيشترين سهم توليد اين علم را در ميان كشور هاي اسلامي دارد. در حوزه صادرات نيز محصولات دانش بنيان مبتني بر نانو به ۴۷ كشور صادر مي شود.
۱۰- جمهوري اسلامي ايران جزو ۱۲ كشور داراي چرخه كامل فناوري فضايي است كه در حوزه ماهواره، ايستگاه زميني، پرتابگر و استفاده از شبكه ماهواره اي فعاليت مي كنند.
۱۱- به رغم همه تحريم ها و تهديدها، جمهوري اسلامي ايران با تلاش ها و مجاهدت هاي جوانان و متخصصين خود، ازنظر دانش علمي و فناوري هسته اي در رديف ۵ كشور پيشرفته جهان قرارگرفته است.
۱۲- پيشرفت جمهوري اسلامي ايران در حوزه زيست فناوري نيز در سال هاي پس از انقلاب چشمگير بوده و در اين عرصه در منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه ۱۳ را به خود اختصاص داده است.
۱۳- درزمينهٔ فناوري و تحقيقات سلول هاي بنيادي جمهوري اسلامي ايران رتبه ۱۵ جهاني و رتبه اول منطقه را در اختيار دارد.
۱۴- شتاب رشد علمي ايران بر اساس تمامي گزارش هاي مؤسسات سنجش علمي رتبه نخست جهان را دارا مي باشد.

دستاورد هاي انقلاب اسلامي در حوزه «رفاه و ارتقاء سطح زندگي»
۱- ۱۰۰ درصد مردم شهرنشين و ۹۱ درصد روستانشينان با ۵۰۰ برابر شدن جاده هاي روستايي به راه هاي ارتباطي امن جاده اي و آسفالته دسترسي دارند.
۲- باوجود ۵۰ سال تأخير در احداث مترو در ايران، شهروندان تهراني سوار بر هشتمين مترو دنيا مي شوند.
۳- ايجاد شبكه گسترده آب آشاميدني سالم در شهر ها و روستا ها مشقت حمل آب را به خاطره تبديل كرده است.
۴- پس از انقلاب ۹۹/۵ درصد خانه هاي ايران در روستا ها و شهر ها با نعمت برق روشن شده است.
۵- به بركت ۱۰۰ درصد برق رساني به روستا هاي بالاي ۱۰ خانوار فرصت صنعتي شدن كشاورزي و دامداري فراهم شده است.
۶- با پوشش گازرساني در درصد ۸۳ شهر ها و درصد ۷۸ روستا ها زندگي بيش از درصد ۹۰ مردم ايران پس از انقلاب متحول شده است.
۷- باوجود توليد بيش از يك ميليون خودرو در سال و خودرو هاي وارداتي، با افتتاح پالايشگاه خليج فارس حتي يك باك خودرو، خالي از بنزين توليد داخل نخواهد بود.
۸- به ازاي هر ايراني، يك و نيم خط تلفن ثابت و همراه وجود دارد و اين دستاورد مهم موجب شده است تا هيچ ايراني از عزيزانش در اقصي نقاط كشور و جهان بي خبر نماند.
۱۰- با رشد ۵۰ برابري ساخت اماكن ورزشي متعدد، هر شهروند ايراني حداقل از يك مترمربع فضا براي ورزش برخوردار است.
۱۱- با رشد ۲۰ برابري محصولات باغي نسبت به قبل از انقلاب نيازي به واردات اين محصولات از كشور هاي خارجي نظير رژيم صهيونيستي و فرانسه نيست.
۱۲- خودكفايي ۹۰ درصدي مواد غذايي كشور پس از انقلاب اسلامي عليرغم رشد چند برابري ميزان مصرف، باعث شده مردم نگرانِ نبود مايحتاج خود نباشند.
۱۳- گنجانده شدن گوشت، برنج، مرغ و ماهي در رژيم غذايي روزانه مردم، مصرف يك بار در سال آن ها را در شب هاي عيد نوروز تبديل به خاطره كرده است.
۱۴- قبل از انقلاب اسلامي به ازاي هر ۳۰ ايراني يك خودرو وجود داشت، ولي در حال حاضر به علت افزايش سطح رفاه و قدرت خريد مردم، به ازاي ۴ ايراني يك خودرو وجود دارد.
۱۵- بر اساس گزارش بانك جهاني در سال ۲۰۱۶ و گزارش صندوق بين المللي پول در سال ۲۰۱۷ در اوج تحريم ها، ايرانيان ازنظر قدرت خريد، رتبه هجدهم جهان را كسب نموده اند.
۱۶- با رشد چشمگير مدرسه سازي تمام كودكان واجب التعليم كشور به مدرسه دسترسي دارند. درحالي كه در سال ۵۷ فقط ۴۰ درصد آن ها اين امكان را داشتند.
۱۷- با توسعه مدرسه سازي به طور ميانگين هر ۳۰ دانش آموز يك كلاس درس براي باسواد شدن دارند و آموزش وپرورش كشور با مدارس چند نوبتي خداحافظي كرده است.
۱۸- با رشد بي سابقه ۱۱ برابري ساخت و توسعه دانشگاه ها در جمهوري اسلامي، هر فردي كه تصميم به فراگيري آموزش عالي دارد اين امكان برايش فراهم است.
۱۹- پس از انقلاب بالاي ۹۵ درصد مردم در تمام مناطق به شبكه بهداشت دسترسي دارند.
۲۰- پس از انقلاب مردم ايران ديگر نگران عدم مداوا در داخل كشور نيستند و هيچ ايراني مجبور نيست براي درمان به خارج از كشور برود.
۲۱- با پيشرفت هاي آموزشي، بهداشتي و درماني پس از انقلاب مردم از رنج بسياري از بيماري هاي واگيردار نظير وبا، سل، آبله، فلج اطفال، حصبه و. خلاص شده اند.
۲۲- با خودكفايي در توليد ۹۷ درصدي دارو هاي ساخت داخل، مردم در مراجعه به داروخانه ها براي دارو هاي موردنياز خود نگران نبودن دارو نيستند.
۲۳- دسترسي به ۲۲۰۰ مركز توان بخشي دولتي و خصوصي مرهم آلام خانواده هاي داراي معلول در كشور است.
۲۴- ايران با تأسيس و راه اندازي اورژانس اجتماعي به جمع ۴ كشور داراي اين سامانه اجتماعي پيوسته است.
۲۵- دسترسي مردم به خدمات مشاوره ژنتيكي، واكسيناسيون و غربالگري موجب كاهش رنج نگهداري معلولان بيشتر در جامعه شده است.
۲۶- با افزايش خدمات درماني و زيستي به جانبازان و معلولين، ايران در ترازبالاي جهاني در خدمت رساني به اين قشر قرارگرفته است.
۲۷- اجراي قانون مناسب سازي اماكن عمومي جهت تردد معلولين و جانبازان مانند ايجاد رمپ، بالابر، خطوط تردد ويژه روشندلان و ... از خدمات رفاهي جمهوري اسلامي است.
۲۸- پس از انقلاب، نگراني مادران از بارداري، زايمان، مرگ ومير زودرس نوزادان و اطفال خود برطرف شده است چراكه نرخ مرگ ومير اطفال زير ۵ سال از ۲۰۰ مورد در هزار تولد در قبل از انقلاب به ۲۳ مورد در بعد از انقلاب رسيده است.
۲۹- عليرغم چهار دهه تحمل هجمه هاي سنگين گسترده عليه جمهوري اسلامي، امروزه مردم ايران از بالاترين سطح امنيت در منطقه برخوردارند.
۳۰- پس از انقلاب با ايجاد امنيت پايدار در كشور و ايجاد راه هاي امن، ميزان سفر و گردشگري رشد فزاينده داشته است.
۳۱- به بركت وجود نهاد هاي حمايتي انقلاب اسلامي، محرومين جامعه از حداقل نياز هاي معيشتي خود بهره مند هستند.
۳۲- صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي كشور، ارائه دهنده خدمات رفاهي و مالي به بيش از ۱۰ ميليون خانوار ايراني هستند.
۳۳- ۸۰ ميليون نفر ايراني صاحب ۸۰ ميليون دفترچه خدمات درماني و بهداشتي هستند.
دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه «زيرساخت هاي عمراني»
۱- افزايش عدالت در دسترسي به انواع زيرساخت هاي شهري و روستايي در كشور بعد از انقلاب؛ حتي در دورترين نقاط كشور.
۲- افزايش بي سابقه سرعت حمل كالا و مسافر با ساخت زيرساخت هاي حمل ونقل جاده اي، ريلي و هوايي.
۳- كسب دانش و توانايي مهندسي در همه حوزه هاي زيرساختي كشور طي سال هاي بعد از انقلاب. (انرژي، حمل ونقل، صنعت، هوافضا و ...)
۴- تبديل وضعيت وابستگي به متخصصان و مستشاران خارجي در ايجاد زيرساخت هاي اساسي كشور به بي نيازي از مستشاران خارجي در همه ابعاد در سال هاي بعد از انقلاب.
۵- دو برابر شدن سهم برنامه هاي عمراني بخش هاي آموزش، بهداشت، رفاه و مسكن در برنامه هاي ۵ ساله توسعه كشور بعد از انقلاب نسبت به برنامه هاي قبل از انقلاب.
۶- تبديل شدن كشور به يك كارگاه بزرگ ايجاد زيرساخت هاي حياتي بعد از انقلاب اسلامي.
۷- پيشرفت عظيم در ايجاد همه زيرساخت هاي اساسي و عمومي كشور باوجود هشت سال جنگ تحميلي و نابودي بسياري از زيرساخت ها و از طرف ديگر اعمال تحريم هاي شديد توسط سلطه گران طي ۴۰ سال گذشته.
۸- ساخت شبكه عظيم بزرگراهي در كشور به طول ۱۶۶۲۷ كيلومتر.
۹- افزايش ۶ برابري كل راه هاي كشور و رسيدن آن از ۴۶ هزار كيلومتر در سال ۱۳۵۷ به ۲۸۰ هزار كيلومتر در سال هاي اخير.
۱۰- افزايش ۵۰۰ برابري راه آسفالته روستايي و رسيدن از ۲۰۰ كيلومتر در سال ۱۳۵۷ به ۱۰۷ هزار كيلومتر در سال ۱۳۹۵.

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه «صنعت»
۱- افزايش سهم صنعت در توليد ناخالص ملي از درصد ۱۶ به درصد ۴۰ بيانگر جهش صنعتي ايران پس از انقلاب اسلامي است.
۲- صادرات غيرنفتي ايران از ۵۴ ميليون دلار به ۳۱ ميليارد دلار يعني ۵۷ برابر افزايش يافته است.
۳- ايران تك محصولي را به صادركننده محصولات صنعتي، كشاورزي و خدمات فني مهندسي تبديل كرده است.
۴- مـحصولات پتروشيمي ايران از سال ۵۷ تاكنون ۳۳ برابر رشد داشته است.
۵- ايران بدون پيوستن به سازمان تجارت جهاني هفدهمين اقتصاد جهان را دارد.
۶- توليد فولاد از ۳۶۰ هزار تن به ۱۸ ميليون تن افزايش و ۵۰ برابر شده است.
۷- ايران امروز در توليد فولاد و آلومينيوم رتبه چهاردهم جهان، در توليد سيمان رتبه هشتم، در توليد سراميك رتبه پنجم، در توليد موتور وسايل نقليه رتبه دوازدهم و در توليد خودرو و مس رتبه هجدهم جهان را احراز كرده است.
۸- مونتاژكاري در صنعت خودرو از ۱۰۰ درصد به ۱۵ درصد كاهش يافته است.
۹- در ابتداي انقلاب، صنعت دارويي كشور ۲۵ درصد از دارو هاي دم دستي مردم را توليد مي كرد اكنون ۹۵ درصد از تخصصي ترين دارو ها در داخل كشور توليد مي شود.
۱۰- ايران از واردكننده قايق هاي كوچك ماهيگيري به سازنده كشتي¬هاي اقيانوس پيما تبديل شده است.

دستاورد هاي انقلاب اسلامي در حوزه «قانون گذاري»
۱- انقلاب اسلامي تنها انقلابي است كه در كوتاه ترين زمان به قانون اساسي مورد تائيد آحاد مردم دست يافت.
۲- در كمترين زمان ممكن تمام نهاد هاي برخاسته ازنظر مردم استقرار يافتند.
۳- ملتزم ترين فرد به قانون اساسي شخص رهبري است.
۴- قانون اساسي جمهوري اسلامي تنها قانون اساسي است كه حاكميت مطلق برجهان و انسان را از آن خدا مي داند و انسان را بر سرنوشت اجتماعي خودش حاكم مي داند.
۵- نهادينه سازي مشاركت سياسي مردم و نقش آفريني مردم در تدوين قانون اساسي با تعيين مستقيم خبرگان قانون اساسي و شركت در همه پرسي قانون اساسي لحاظ گرديده است.
۶- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مترقي ترين قانون اساسي دنيا است.
۷- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنها قانوني است كه برخاسته از ارزش هاي اسلامي، نظامي با شاخصه مردم سالاري ديني ايجاد كرده است.
۸- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هرگونه سلطه گري و سلطه پذيري را نفي نموده است.
۹- جوهره اصلي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخلاف رژيم هاي ستم شاهي عدالت محوري است.
۱۰- در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مردم جهت اداره شهر و روستا نقش مستقيم واگذار گرديده است و تصميم گيري محلي در سطح استان ها و شهرستان ها در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است.

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه «قرآن»
۱- انقلاب اسلامي قرآن را از حاشيه و مجالس ختم به عرصه زندگي و از ساحت فردي به ساحت اجتماعي كشاند.
۲- انقلاب اسلامي قرآن را از كنج خانه ها به عرصه جهاني آورد.
۳- عينيت يافتن قرآن در عرصه سياست دشمن را به قرآن سوزي واداشت.
۴- جمهوري اسلامي ايران تنها كشوري است كه قانون اساسي آن بر مبناي قرآن است.
۵- جمهوري اسلامي ايران تنها كشوري است كه شرط رهبري در آن قابليت تفسير قرآن كريم است.
۶- بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تنها در ايران قريب ۲۰۰ ميليون نسخه قرآن كريم طبع و نشر شده است.
۷- جمهوري اسلامي علمدار جريان ترجمه و تفسير در جهان است.
۸- انقلاب اسلامي قرآن را پرتيراژترين كتاب جهان كرد.
۹- انقلاب اسلامي با بازگشت به قرآن مايه عزت مسلمين شد.
۱۰- پيشرفت هاي جمهوري اسلامي پس از انقلاب اسلامي در سايه توجه به مفاهيم و آموزه هاي قرآني است.
۱۱- تأسيس راديو قرآن، تأسيس شبكه تلويزيوني قرآن و ايجاد حداقل ۴۰۰ سايت قرآني از بركات توجه انقلاب اسلامي به قرآن است.
۱۲- احداث دارالقرآن در مراكز استان ها و شهر هاي بزرگ.
۱۳- راه اندازي صد ها موسسه قرآني از دستاوردهاي قرآني در حوزه تعليم و تربيت است.

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه «كشاورزي و منابع طبيعي»
۱- بعد از پيروزي انقلاب، باوجود خشك سالي شديد، توليدات كشاورزي ۶/۷ برابر شد.
۲- انقلاب اسلامي منحني رو به سقوط كشاورزي ايران را با شيب تند صعودي كرد.
۳- توليدات كشاورزي از ۱۷/۸ ميليون تن در ۵۶، به ۱۲۰ ميليون تن در ۹۶ رسيد.
۴- پروژه آمريكايي اصلاحات ارضي شاه، كشاورزي ايران را در معرض نابودي قرارداد.
۵- برنامه هاي استعماري رژيم فاسد پهلوي، ايرانِ صادركننده محصولات كشاورزي را به يكي از بزرگ ترين واردكنندگان مواد غذايي تبديل كرد.
۶- پيش از انقلاب گندم از آمريكا، پرتقال و تخم مرغ از رژيم صهيونيستي، مرغ از فرانسه وارد مي شد.
۷- قبل از انقلاب فقط ۳۳ روز نياز غذايي سالانه در داخل توليدمي شد اكنون ۹۰ ٪ در داخل توليد مي شود.
۸- رشد ۳۰۰ درصدي ارزش افزوده كشاورزي ايران در آمار بانك جهاني، كارنامه درخشان كشاورزي پس از انقلاب اسلامي است.
۹- افزايش سهم كشاورزي در توليد ناخالص ملي، از ۳/۱ ٪ به ۱۵ ٪ دستاورد بزرگ نظام اسلامي است.
۱۰- توليد گندم ايران از ۶/۴ ميليون تن در ۱۳۵۶ به ۱۴ ميليون تن در ۱۳۹۵ رسيد.

دستاورد هاي انقلاب اسلامي در حوزه «ورزش»
۱- تقويت و توسعه بي سابقه ساختار ورزش كشور با ارتقاء و تبديل ساختار ورزش كشور از يك معاونت در وزارت آموزش وپرورش در قبل از انقلاب اسلامي به سازمان مستقل تربيت بدني و نهايتاً وزارت ورزش و جوانان
۲- افزايش فدراسيون هاي ورزشي، از حدود ۲۰ فدراسيون، به ۵۱ فدراسيون
۳- افزايش چشمگير تنوع رشته هاي ورزشي، از حدود ۳۰ رشته، به بيش از ۱۷۰ رشته (اين رشته ها در قالب انجمن هاي ورزشي در فدراسيون ها فعال مي باشند)
۴- افزايش حدود ۵۰ برابري هيئت هاي ورزشي در سطح استان ها و شهرستان ها، از حدود ۳۰۰ هيئت به بيش از ۱۵۰۰۰ هيئت (متناسب با افزايش فدراسيون ها – افزايش استان ها و شهرستان ها)
۵- رشد نجومي بودجه و اعتبارات ورزش در وزارت ورزش و جوانان، وزارتخانه ها، سازمان هاي عمومي غيردولتي، باشگاه ها و فعالين بخش خصوصي. به عنوان نمونه: رشد حداقل ۳۳ برابري بودجه ورزش؛ به استناد قوانين بودجه سنواتي كشور، در سال ۱۳۵۷ سهم ورزش از بودجه كل كشور حدود ۳ ده هزارم بوده كه اين اعتبار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰۰ ده هزارم (۱ درصد) بالغ گرديده است. (مقياس افزايش، درصد از بودجه كل كشور هست، نه افزايش ريالي)
۶- افزايش بيش از ۵۶ برابري كرسي بين المللي از كمتر از ۳ مورد در قبل از انقلاب به بيش از ۱۷۰ كرسي در نهاد هاي بين المللي ورزش در حال حاضر. به عنوان نمونه: «كسب كرسي ارزشمند و تاريخي عضويت رسمي در كميته بين المللي المپيك IOC (توسط مهندس هاشمي طبا)» (IOC MEMBER)
۷- ميزباني صد ها رويداد بين المللي ورزش در رده هاي سني بزرگ سال – اميد - جوانان - نوجوانان (جهاني، آسيايي، منطقه اي و...)، از قبيل ميزباني متعدد جام هاي بين المللي فجر، در رشته هاي مختلف ورزشي، ميزباني جام هاي جهاني در رشته مختلف ورزشي، ميزباني مسابقات غرب آسيا در رشته هاي مختلف ورزشي، ميزباني جام ملت هاي آسيا در رشته مختلف ورزشي
۸- ايجاد و يا رشد بي سابقه كمي و كيفي ورزش در وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي، سازمان هاي غيردولتي و. به عنوان نمونه؛
۹- توسعه غيرقابل مقايسه و همه جانبه ورزش دانشجويي (تأسيس فدراسيون دانشجويي، جايگاه بين المللي و ده ها تحول اساسي)
۱۰- توسعه غيرقابل مقايسه و همه جانبه ورزش دانش آموزي (تأسيس فدراسيون دانش آموزي و ده ها تحول اساسي ديگر)

photo 2024 01 07 09 44 25

آخرین دورهمی فردوسی های فعلا مجرد همراه با جشن‌ و عقد دانشجویی با حضور دکتر میرزایی، سرپرست دانشگاه فردوسی و حجت الاسلام ایزدخواه کارشناس خانواده و ازدواج در تاریخ 11 دی ماه 1402 برگزار شد 

همچنین مولودی خوانی جناب سعید مقدم و تئاتر و مسابقه طنز دانشجویی از دیگر بخش های این دورهمی بود. 

photo 2024 01 07 09 44 31

photo 2024 01 07 09 44 28

photo 2024 01 07 09 44 22

photo 2024 01 07 09 44 17

photo 2024 01 07 09 44 20

photo 2024 01 07 09 44 15

photo 2024 01 07 09 44 10

photo 2024 01 07 09 43 27

photo 2024 01 07 09 43 29

photo 2024 01 07 09 43 17

 

photo 2023 09 23 14 09 13

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ مهلت ارسال آثار بیست و دومین جشنواره نشریات دانشجویی تا 4 مهرماه 1402 تمدید شد.

photo 2023 11 07 16 23 42

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ اولین جلسه مجمع هم اندیشی مجموعه های دانشجویی با حضور نمایندگان مجموعه ها، کارشناسان فرهنگی و دکتر وطن دوست، مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه در تاریخ 6 آبان ماه 1402 در محل تالار گفت و گو تشکیل شد. در این جلسه، نمایندگان مجموعه های دانشجویی ضمن ارائه گزارش از برنامه های اخیر به ویژه گردهمایی دانشجویان نوورود، مطالبات و ایده های خود برای برنامه های آتی بیان کردند. 

photo 2023 11 07 16 23 38

photo 2023 11 07 16 23 35

photo 2023 08 26 13 49 15

 مراسم اختتامیه رویداد خانوادگی فرهنگی «پرنیان و پوریای فردوسی»  با حضور همکاران دانشگاهی و فرزندان آنان در روز پنج شنبه 26 مرداد ماه 1402 تالار رودکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. درآیین پایانی این رویداد که با حضور دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه، دکتر غفاری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی و دیگر مدیران، همکاران و فعالان طرح برگزار شد، دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن سخنانی با اشاره به سوره مبارکه لقمان، اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبر را از تعلیمات تربیتی این سوره برشمرد و با اشاره به اهمیت تاب آوری و تحمل در تربیت نسل جدید، آن را از جنبه های فلسفی و روانشناسی بسیار راهگشا ارزیابی کرد. وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به موفقیت این دوره و علاقمندی کودکان و همکاران دانشگاهی، برگزاری این دوره در سالهای آتی نیز تداوم یابد.

این رویداد فرهنگی، آموزشی، تربیتی که از طرف دفتر فعالیتهای فرهنگی خانواده محور دانشگاه در مدیریت فرهنگی و با همفکری جمعی از کارکنان و اساتید طراحی شد، در مدت  8 هفته با مشارکت 159 تن از فرزندان دانشگاهیان و با حضور چندین مربی تربیتی و با برگزاری 16 اردوی مفرح خارج دانشگاه و آموزشهای تجوید قرآن، سواد مالی، اوریگامی، کاردستی خلاق و مهارت های متنوع فردی و جمعی دیگر در سه رده سنی برای دختران و پسران 3 تا 18 سال برگزار گردید. از بخشهای دیگر این مراسم، برگزاری مسابقات، نمایش عروسکی، اجرای سرود دختران و پسران و اجرای تئاتر پسران بود.

در مراسم اختتامیه این مراسم به کلیه شرکت کنندگان اهدایا و جوایزی اهدا گردید و از  مربیان ومجریان این طرح با اعطای تقدیرنامه تقدیر گردید.

 photo 2023 08 26 13 49 27

photo 2023 08 26 13 49 33

photo 2023 08 26 13 49 35

photo 2023 08 26 13 49 38