×

توجه

There is no category chosen or category doesn't contain any items

dr. mohamad kafi fum president2

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در آخرین روزهای باقی مانده از سال 1396 و در آستانه نوروز سال 1397 طی پیامی سال جدید را به دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:

اکنون که مشغول نوشتن این متن هستم آخرین روز کاری سال 1396 و واپسین ساعات به جا مانده از این سال است که فرصت مرور تلخیها و شیرینی های آن را در اختیار دارم. احساس دلتنگی عجیبی در این لحظات داشته و نمی دانم که دلیل و موجبات آن چیست. اما آنچه مرتب در ذهنم مرور می شود، از دست دادن بیش از ده نفر از همکاران عضو هیات علمی و تعدادی از کارکنان صادق دانشگاه است. در واپسین روز سال مشغول امضاء احکام بازنشستگی تعداد نسبتا زیادی از همکاران بسیار گرانقدری هستم که تمام عمر خود را صرف اعتلای نام این دانشگاه بلندآوازه کرده اند. امضاء هرکدام از این حکم ها نشان از این دارد که دانشگاه بازوهای توانمندی را به صورت رسمی از دست می دهد.

تعدادی از بهترین دوستان و همکارانم یعنی معاونان محترم دانشگاه را نیز به خاطر دمیدن انرژی تازه به بدنه مدیریت دانشگاه در اختیار ندارم. کسانی که مشاهده تلاش آنان نه تنها بارقه امید را در دلم پررنگ می ساختند بلکه دیدار با آنها و در کنار آنها بودن به من آرامش می داد. ولی چه می شود کرد که بنا به رسم روزگار این آمدن و رفتنها بخشی از زندگی است.

در کنار این دل تنگی ها وقتی کارنامه دانشگاه فردوسی مشهد را در سال 1396 مرور می کنم خوشحالم که با تمام تنگناها و سختی ها، دانشگاه در جهت نیل به اهداف خود پیشرفت نموده است. برنامه محوری، ارتباط با جامعه و صنعت، ارتقاء جایگاه دانشگاه در سطح ملی و بین المللی، حضور دانشگاه در سطح مدیریت کلان وزارت عتف و حضور همکاران دانشگاهی در مسئولیت های کلیدی خارج از دانشگاه، حفظ همدلی و همگرایی بین دانشگاهیان، پویایی فعالیت های دانشجویان در ابعاد مختلف را می توان از موفقیت های دانشگاه در سال 1396 برشمرد.

در واپسین لحظات رو به پایان سال جاری و در طلیعه نوروز باستانی و شروع سال جدید دست یکایک شما همکارانم را به گرمی می فشارم و از همراهیتان با مدیریت دانشگاه در سالی که گذشت سپاسگزاری نموده و روزهای خوش و موفقی را برای شما و تمام عزیزانتان در سال 1397 آرزومندم.

نوشتن دیدگاه

ارسال